05 August 2011

A POEM FROM MY LATEST POETRY BOOK "SANTWARJU"

KAKOFONIJA

Tlabt ’l Alla jtini għomor twil. Semagħni.
Ħamsin, sittin, issa sebgħin...U l-bqija?

Aktar ma nikber, aktar l-istaġuni
jidhru li għaddejjin minn fuqi jlebbtu
bit-tibdil sfrenat tagħhom, u kull sena
nar’ha tintemm ġo qabar mingħajr fjuri
waqt li f’Diċembru x-xewk jibla’ l-mogħdija
li nkunu ħratna.

X’minni? Ngħidilkom...
Dawn il-jiem kolonna
se taqa’ u ma taqax; maħżen parċmini
mingħajr siġill;
skritturi indifferenti,
riċetti mħawra
minn tobba u speċjalisti ħa jżommuni
ftit ieħor ħaj.

U issa bil-pace-maker jgħasses bieżel
kull taħbita ta’ qalbi u jikkontrolla
tektkitha,
la bil-lajma u lanqas mgħaġġla,
u jekk xi darba tieqaf, kif qaluli,
għandu jheżżiha b’xokk illi jqajjimni
ħa nkompli t-triq bil-pass il-pass lejn tmiemi.

Ħa nkompli t-triq li qbadt, trejqa tisserrep
bejn blat u ilma. F’naħa safef t’iġbla
jisfidawni, għoljin, u n-naħa l-oħra
taħti baħar għammieq mifrux sax-xefaq.
Imbagħad jidħol iċ-ċpar jitkebbeb f’kollox.

Xi ħaġa stramba din:
għannej b’qalb mingħajr ritmu,
poeta li għalkemm żamm l-armonija
ta’ dawn il-vrus, qalbu kakofonija.


J.S.