19 January 2010

EZERCIZZJU JUNGJAN

Qabel ma nzilt f’guf ommi biex ninhema
nahseb li kont ghasfur ghax sikwit nohlom
li qed intir. Skont Jung dan jipprezenta
il-kollettiv fil-hsieb ta’ dawk li jsostnu
li ghandhom f’mohhhom xi missjoni ghad-dinja,
u jhobbu l-fama u l’ huma superjuri
fuq dawk li ma jtirux. Carl Jung hekk emmen.
Jekk hu kien hekk, jiena m’iniex, tafuni.
U jekk xi darba kont ghasfur, emmnuni,
aktarx kont bilbla u mhux ghasfur tal-priza.

11 JANNAR 2010

No comments:

Post a Comment