17 March 2013

RECENT POEM

ĠIMGĦA L-ISPTAR

Dak ta’ quddiemi - l-Grieg - fetaħ l-arkivji
tal-mard li kellu f’ħajtu mal-iżbalji
tat-tobba (kif qal hu) li ħallewh mgħaxxex,
b’sidru ssukkat u mġebbed bħat-takkalji.

L-armla ta’ ħdejja tkellmet fuq żgħożitha
mikula sħiħ bid-drogi u l-infezzjoni
li ġabitha l-isptar tliet ġimgħat ilu...
Qaltilna wkoll x’tħobb taqra...X’konfużjoni!

In-ners hi u tindokrana ngħaqdet magħna
għax ratna interessati lkoll w attenti;
hi qalet tagħha u stqarret l-esperjenzi
li kellha ġo kull sptar qalb il-pazjenti.

U magħhom jiena wkoll nhewden imnikket...
għax għalija...
L-għanqud tal-għeneb nixef
u d-dielja bdiet titbiel;
kull ilsien ilma mtajjar
daħal f’qoxortu u miel.

Minn ras l-għoljiet sal-wita
ħġejjeġ kbar ta’ nirien
qabdu u tferrxu f’daqqa...
bħal vampa kullimkien.

It-tfal fil-bitħa twerwru
maħkuma minn ċiklun
li ġie fuqhom bħal barri
w għamel kollox deffun.

L-għorrief waqgħu bħal borra
f’livell tan-nies tat-triq,
u nbidlu f’ħaġa waħda,
ballun mogħti bis-sieq.

M’għandniex għalfejn niftiehmu
għax l’ għedna ġie fix-xejn,
tabakk maħruq ġo jdejna,
kesħa fuq ix-xofftejn.

Bejn sema w art ninsabu
fuq baħar wiesgħa u griż,
nixxennqu għal kulma tlifna
li kien maħbub w għażiż.

Jew ġewwa sqaq inkunu
nistaqsu l-għala u l-kif,
meta, sa fejn...Il-mirja
għandhom bżonn it-tindif!

L-għasfur fuq spallti nħasad
kif kanta għax waqa’ s-skiet
madwaru waqt li l-ġwienaħ
tfarfrulu u sar irmied.

Barrejna ’l dak ta’ ġewwa
u eżiljajna l-qrib,
ħraqnielu kulma kiteb.
MINN FOMMI DAT-TIKRIB.

X’jien ngħid, noħlom u nhewden,
imnikket hekk kif jien?!
Jeħtieġli nqum fuq tiegħi
u ma nibqax ħosbien.

Għalhekk...
Biex nibdel das-suġġett fid-diskursata
jien qbadt temi ta’ ferħ: letteratura,
storja, filosofija, mużka w arti,
sa ma żerżaqt kelmtejn fuq l-Iskrittura.

Issa dieħel il-lejl...biex forsi f’ħolma,
b’għajnejna għajjiena b’ġebel inviżibbli,
inqattgħu l-almanakk ta’ futur kiefer
u floku t-tama ta’ fejqan tanġibbli.

JOE SALIBA
19.1.2013
RESPIRATORY UNIT, AUSTIN HOSPITAL,
HEIDELBERG, VICTORIA

No comments:

Post a Comment