18 March 2013

SOME MORE POEMS

GĦAJJEJT NAĦSEB

Għajjejt naħseb, għajjejt nikteb,

għax b’kull kelma li ttajpjajt

moħħi ttaqqal, qalbi ngħasret,

ma nafx kif, bla ma ndunajt.

Ma tfajtx l-ankri ’mma bqajt naqdef

lejn dak kollu l’hu ta’ ġieħ,

safi, jseddaq, veru u lanqas

ma jinbidel ma’ kull riħ.

Fuq tapit Persjan fi ħsiebi

tirt fuq dinja ta’ ġmiel kbir...

ibħra, msaġar, bliet u rħula.

Għadni nħossu dat-tferfir!

Ridt nitkixxef, nifhem kollox,

kif jitwieled kangarù

kif min-naħal jiġi l-għasel,

kulma ġara, kulma hu.

Qallibt moħħi nifli l-kotba

biex nitgħallem x’qatt kien hemm

li jagħmilna dak li aħna...

xbihat t’Alla u nies tad-demm.

Billi l-ġrajja ta’ dinjitna,

għalkemm timxi b’pass meqjus,

tirrepeti ruħha u minnha

ma tgħallmux, jaħasra, l-ġnus,

sibt kull gwerra tħalli wrajha

iż-żerriegħa għal aktar ġlied

fil-futur, għira u mibegħda...

bħal f’tal-Għeden frott qerried.

Mela, aktarx, il-ħwejjeġ koroh

li semmejt u mhux kitbieti

li filġuni matul ħajti...

għax jien faraġ sibt f’għanjieti.

JOE SALIBA

25.2.2012

INVELL

Il-ħajja timla u tofrogħ

u qatt ma tibqa’ nvell,

daqqa titfagħna fl-għoli,

kultant fl-irmied u d-dell.

Jiġu l-anniversarji

tas-snin...niċċelebraw

l-età bil-kejk u x-xema’,

u waqt li niskantaw

l’ għaddiet sena oħra, ngergru

kemm hu bla ħniena ż-żmien

li bħal arloġġ għalina

jieqaf għax bħalna għajjien.

Tfarrakt bil-mixja twila

li mxejt u bħal vapur

ħallejt warajja tranja

ta’ hena u ta’ dulur.

’Mma bħall-ħolqien, f’ħajjitna

is-sħab iswed u tqil,

it-tlajja’ żigużajki,

l-għarar u t-temp qalil,

ukoll jieqfu u jinbidlu

u l-ajru jsir sabiħ,

it-tlajja’ jilħqu n-niżla,

u jbattu l-mewġ u r-riħ...

U tinxef l-art madwarna,

u s-sema li ftit qabel

waddbilna s-silġ u x-xita,

jonxrilna żewġ qawsalel.

JOE SALIBA

2.3.2012

No comments:

Post a Comment